Kwetsbaarheid in Microsoft Windows MsiAdvertiseProduct-functie ontdekt
(NCSC-2018-1125)

Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 21 december 2018
Gerelateerde CVE's
Geen gerelateerde CVE id's gevonden.

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in de Windows MsiAdvertiseProduct-functie.De MsiAdvertiseProduct-functie maakt het voor een installer mogelijk om registry

-en shortcut-informatie naar een script te schrijven om een product toe te wijzen of te publiceren. Als gevolg van de kwetsbaarheid is het voor een kwaadwillende mogelijk om verhoogde (systeem) leesrechten te bemachtigen. Om deze kwetsbaarheid uit te buiten zal een mogelijk slachtoffer misleid moeten worden malafide code uit te voeren. De ontdekker heeft de kwetsbaarheid inclusief exploit-code publiek gemaakt en voor zover bekend niet eerder bij Microsoft gemeld. De PoC is door het NCSC getest op een up-to-date Windows 10 systeem en werkend bevonden. Er is op dit moment nog geen patch beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Zodra er meer bekend is zullen wij dat via een update van dit advies mededelen.

Mogelijke oplossingen

Er is op dit moment nog geen patch beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Zodra er meer bekend is zullen wij dat via een update van dit advies mededelen. Een mogelijke maatregel tegen deze kwetsbaarheid is om geen code uit onbekende bron uit te voeren.

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.