Kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt
(NCSC-2016-0990)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 16 augustus 2017
Gerelateerde CVE's
Als gevolg van een kwetsbaarheid in OpenSSL is het voor een ongeauthenticeerde kwaadwillende mogelijk om een Denial-of-Service te veroorzaken op een applicatie die gebruik maakt van de kwetsbare versie van OpenSSL.

Update

De ontwikkelaars van IBM hebben updates beschikbaar gesteld voor IBM Security Access Manager om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Gevolgen

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken op een kwetsbare applicatie.

Beschrijving

-CVE-2016-8610
Er is een Denial-of-Service-kwetsbaarheid ontdekt in OpenSSL. De kwetsbaarheid bestaat door onvoldoende veilige afhandeling van warning packets via de ssl3_read_bytes() functie. De kwetsbaarheid kan misbruikt worden door herhaaldelijk SSL Alert Warning records te zenden tijdens de handshake met de service.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben op moment van schrijven van dit beveiligingsadvies nog geen officiële updates uitgegeven. Er is een source patch beschikbaar via de volgende locatie:
https://git.openssl.org/gitweb/?p=openssl.git;a=commit;h=af58be768ebb690f78530f796e92b8ae5c9a4401

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/VWWAJOV7QAHKRT6IOCV363W7XRIO6ZUP/
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/AMDDVOWFLVUY3IVN4ITQ3PM7ZMN4Z664/

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Security Access Manager om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-ibm-security-access-manager-is-affected-by-an-openssl-vulnerability-cve-2016-8610/

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks heeft de kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS. Versie 7.0.16 en later zijn niet meer kwetsbaar. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com//Home/Detail/87
Hyperlinks
http://seclists.org/oss-sec/2016/q4/224

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1384743

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.