Kwetsbaarheid in PowerDNS verholpen
(NCSC-2018-1071)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 4 december 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een out-of-bounds-read kwetsbaarheid gevonden in PowerDNS Recursor. Een kwaadwillende kan op afstand middels een DNS verzoek de kwetsbaarheid misbruiken om mogelijk een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken. Versie 4.0.x en 4.1.8 bevatten deze kwetsbaarheid niet.

Mogelijke oplossingen

PowerDNS Recursor van PowerDNS is kwetsbaar voor CVE-2018-16855. PowerDNS heeft op het moment van schrijven nog geen updates beschikbaar gesteld. Als PowerDNS Recursor draait binnen een supervisor, zoals supervisord of systemd, dan zal een crash leiden tot een automatische herstart en impact van de kwetsbaarheid limiteren. Meer informatie kunt u vinden op de website van PowerDNS:
https://docs.powerdns.com/recursor/security-advisories/powerdns-advisory-2018-09.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.