Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)
(NCSC-2018-0010)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn kwetsbaarheden in Intel-processoren ontdekt die het voor een lokale kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De kwetsbaarheid heeft kenmerken CVE-2017-5754 en is ook bekend onder de naam Meltdown. De kwetsbaarheid bestaat door logische fouten in het ontwerp van processors met 'out-of-order execution'. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het omzeilen van verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op 'address space isolation' en 'paravirtualisatie'. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste risico. Op virtualisatie platformen, bijvoorbeeld Xen, kan de kwetsbaarheid mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen. Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
https://meltdownattack.com/

Mogelijke oplossingen

Beveiligingsmaatregelen die zijn gepubliceerd onder de naam KAISER worden versneld geïmplementeerd op verschillende platformen. Zodra meer bekend is over mogelijke oplossingen of mitigerende maatregelen, zal een update van dit beveiligingsadvies worden uitgegeven. Voor het verhelpen van de kwetsbaarheden kan het nodig zijn niet alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsaviezen van de verschillende producenten.

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0007

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/CFRT6EBC2HJ4XLWLZZ7MATZ2EWPTADAH/

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is het niet nodig om de mitigerende maatregel te configureren door middel van een registry instelling. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze instelling kunt u controleren met een powershell module en -commando. We adviseren u aan om deze updates te installeren. Houd hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180002
Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij het doorvoeren van de registry instellingen. Zie voor meer informatie hierover:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699/important-information-regarding-the-windows-security-updates-released

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0008

Xen

De makers van Xen hebben aangegeven dat Xen kwetsbaar is. Als mogelijke mitigerende maatregel kunnen guests in HVM- of PVM-mode worden gestart. Voor meer informatie en mogelijke oplossingen, zie:
https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.