Kwetsbaarheid ontdekt in Intel-processoren (Meltdown)
(NCSC-2018-0010)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn kwetsbaarheden in Intel-processoren ontdekt die het voor een lokale kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2017-5754 en is ook bekend onder de naam Meltdown. De kwetsbaarheid bestaat door logische fouten in het ontwerp van processors met 'out-of-order execution'. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het omzeilen van verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op 'address space isolation' en paravirtualisatie. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste risico. Op virtualisatie platformen, bijvoorbeeld Xen, kan de kwetsbaarheid mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen. Er is publieke Proof-of-Concept-code beschikbaar. Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
https://meltdownattack.com/

Mogelijke oplossingen

Beveiligingsmaatregelen die zijn gepubliceerd onder de naam KPTI (voorheen KAISER) worden versneld geïmplementeerd op verschillende platformen. Voor het verhelpen van de kwetsbaarheid kan het nodig zijn niet alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsadviezen van de verschillende producenten.

Apple

Apple heeft mitigerende maatregelen opgenomen in iOS 11.2 en macOS 10.13.2. Zie voor meer informatie:
https://support.apple.com/en-hk/HT208394

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook toepasbaar voor CentOS:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution
Voor individuele beveiligingsadviezen voor CentOS zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-January/date.html

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen.U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4078

F5

F5 heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor hun BIG IP apparatuur. Zij geven aan dat verschillende producten kwetsbaar zijn. Meer informatie vindt u op:
https://support.f5.com/csp/article/K91229003

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27 voor zowel de kernel als microcode updates. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 26 kernel:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SEFHTLFUOREQQK4DCRD46ZY3QPR6RSJ5/
Fedora 26 microcode:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/WUPN3PPMAVIHFLFH3YZWESERGP2GP2WH/
Fedora 27 kernel :
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/CFRT6EBC2HJ4XLWLZZ7MATZ2EWPTADAH/
Fedora 27 microcode:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/NTF5B7F37IPDQ5QNTN26MLO4TLQLOSZ2/
Fedora 26 Firefox
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZMPESWUTPAUI54KOMEHGSR34PWPGI7CD/

HP

HPE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen voor Proliant servers. Zie voor meer informatie:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbhf03805en_us

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen voor Windows, Windows server en SQL server. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is dat niet nodig. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze instelling kunt u controleren met een powershell-module en -commando. We adviseren u om deze updates te installeren. Houd hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Ook Nvidia heeft driver updates uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen. Deze updates zullen ook door Windows worden aangeboden. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180002
De overige kwetsbaarheden die verholpen worden in deze update worden beschreven in het beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2018-0016. Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij deze update. Zie voor meer informatie hierover:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699/important-information-regarding-the-windows-security-updates-released

Nvidia

Nvidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaaerheid te verhelpen in de GeForce, Quadro, NVS, Tesla en GRID productreeksen. Zie voor meer informatie:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4611/~/security-bulletin%3A-nvidia-gpu-display-driver-security-updates-for-speculative

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer een overzicht van alle relevante beveiligingsadviezen zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01/date.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook toepasbaar voor Oracle Linux:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution
Voor individuele beveiligingsadviezen voor Oracle Linux zie:
https://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/2018-January/date.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7, Virtualization Host en Red Hat Virtualization 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor een overzicht van alle Red Hat beveiligingsadviezen rondom Spectre en Meltdown zie:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution
Virtualization Host:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0047
Virtualization Appliance:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0045
Red Hat Virtualization 6 en 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0046

Siemens

Siemens heeft een algemeen beveiligingsadvies uitgebracht. Zie voor meer informatie:
https://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_bulletin_ssb-068644.pdf

Sophos

Sophos heeft hun anti-virus product aangepast zodat de registry keys voor het goed functioneren van de mitigerende maatregelen voor Windows gecreërd kunnen worden. Daarnaast heeft Sophos updates beschikbaar gesteld voor Sophos UTM. Zie voor meer informatie:
https://community.sophos.com/kb/en-us/128053

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor een overzicht van de relevante beveiligingsadviezen zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-January/date.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in de kernel te verhelpen voor 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10. Ubuntu heeft daarnaast updates beschikbaar gesteld voor Firefox voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. De oorspronkelijke update veroorzaakte een probleem in de kernel image modules. Deze problemen zijn hersteld in een regressie update. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
Ubuntu 14.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3524-1/
Ubuntu 16.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-1/
Ubuntu 17.10:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3523-1/
Firefox:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3516-1/
Ubuntu 14.04 LTS regressie update:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-4/
Ubuntu 16.06 LTS regressie update:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-3/

Xen

De makers van Xen hebben aangegeven dat Xen guests in PV-mode kwetsbaar zijn. Als mogelijke mitigerende maatregel kunnen deze guests in HVM- of PVH-mode worden gestart. Voor meer informatie en mogelijke oplossingen, zie:
https://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html
Hyperlinks
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-004A

https://twitter.com/foxit/status/949313917267906560

https://isc.sans.edu/diary/rss/23193

https://meltdownattack.com/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.