Kwetsbaarheid ontdekt in Intel processoren ("portsmash")
(NCSC-2018-0983)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 22 november 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in de scheiding van processen en virtuele machines binnen Intel processoren. Deze kwetsbaarheid, "portsmash", betreft een side-channel-kwetsbaarheid die misbruikt kan worden door een kwaadwillende met lokale toegang tot een systeem. Deze kan gevoelige informatie te verkrijgen uit andere processen, de kernel of virtuele machines. Een voorbeeld zijn de sleutels van een server die gebruik maakt van OpenSSL. OpenSSL heeft kenbaar gemaakt dat OpenSSL ECC scalar multiplication, welke gebruikt wordt bij Elliptic Curve Diffie Hellman (ECDH) en Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), kwetsbaar is.

Mogelijke oplossingen

Er zijn buiten het uitschakelen van hyper-threading vooralsnog geen mitigerende maatregelen bekend. Mocht u dit overwegen dan kunt u in de documentatie van uw UEFI bootloader of BIOS de juiste optie vinden.

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 LTS (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00024.html

OpenSSL

De kwetsbaarheid is niet aanwezig in OpenSSL versie 1.1.1 en de laatste versie van OpenSSL 1.1.0 (1.1.0i). De kwetsbaarheid bevindt zich wel in OpenSSL versie 1.0.2p en ouder. Omdat de ernst van de kwetsbaarheid laag is, heeft OpenSSL besloten om op dit moment geen nieuwe versie van OpenSSL 1.0.2 beschikbaar te stellen en te wachten tot de eerstvolgende release-ronde. Voor meer informatie, zie:
https://www.openssl.org/news/secadv/20181112.txt
Hyperlinks
https://www.zdnet.com/article/intel-cpus-impacted-by-new-portsmash-side-channel-vulnerability/

https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/11/01/4

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.