Kwetsbaarheid verholpen in Acrobat reader chrome extentie
(NCSC-2017-0057)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 19 januari 2017
Gerelateerde CVE's
Geen gerelateerde CVE id's gevonden.
Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Chrome plugin die door Adobe Acrobat reader wordt geïnstalleerd.

Versie

Eerder dan 15.1.0.4

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval waarbij toegang tot de security context van de plugin verkregen kan worden.

Beschrijving

de parameter "message" van frame.html bevat een cross-site-scripting kwetsbaarheid. Hiermee kan een kwaadwillendejavascript code uitvoeren in de security context van de plugin.

Mogelijke oplossingen

Adobe heeft om de kwetsbaarheid te verhelpen een update beschikbaar gesteld. Zie voor meer informatie:
https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-acrobat/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.