Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Flash Player
(NCSC-2018-0818)

medium Kans medium Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 14 september 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Adobe Flash player. Door deze kwetsbaarheid is het mogelijk voor een kwaadwillende om verhoogde rechten te verkrijgen. Er is verder weinig informatie bekend, echter vanwege de aard van de applicatie is het aannemelijk dat de kwetsbaarheid door een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand te misbruiken is. Hierbij zal de gebruiker wel overtuigd moeten worden om een malafide webpagina te openen.

Mogelijke oplossingen

Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Adobe Flash Player te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-31.html

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in linux-flashplayer. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.vuxml.org/freebsd/f9d73a20-b5f0-11e8-b1da-6451062f0f7a.html

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180023

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6 Supplementary.

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.