Kwetsbaarheid verholpen in Apache Commons-FileUpload, Cisco, F5 en IBM publiceren updates
(NCSC-2017-1092)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 23 november 2018
Gerelateerde CVE's
Er is een kwetsbaarheid verholpen in Apache Commons FileUpload.

Update

Cisco heeft updates beschikbaar gemaakt voor diverse producten waaronder unified communications producten en Cisco webex.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan op afstand de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker.

Beschrijving

-CVE-2016-1000031
Een kwaadwillende kan op afstand deze kwetsbaarheid misbruiken om met de rechten van de applicatie willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen

Cisco

Cisco heeft informatie over aankomende updates om de kwetsbaarheden te verhelpen beschikbaar gemaakt voor onder andere Cisco Unified Communications Manager, andere unified producten en Cisco Webex. Zier voor meer informatie:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-struts-commons-fileupload

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor F5 BIG-IP om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://support.f5.com/csp/article/K25206238

Apache

Apache heeft een nieuwe versie van Commons-FileUpload beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in versie 1.3.3. en eerder te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://issues.apache.org/jira/browse/FILEUPLOAD-279?jql=project%20%3D%20FILEUPLOAD

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor verschillende producten. Voor meer informatie, zie:
Business Process Manager:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22009844
SPSS Analytic Server:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22015601
WebSphere Application Server:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22011428
WebSphere MQ:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22011788

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.