Kwetsbaarheid verholpen in Apache HTTP
(NCSC-2018-0861)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 12 november 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Apache HTTP Server die het mogelijk maakt om een actieve HTTP/2-verbinding te misbruiken voor een Denial-of-Service-aanval op afstand. Een kwaadwillende kan door het versturen van SETTINGS-frames, over een met het h2-protocol tot stand gekomen verbinding, de verbinding actief houden.

Mogelijke oplossingen

Apache Software Foundation heeft een update van Apache HTTP Server beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:
http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html#CVE-2018-11763

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: 15.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00081.html
42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-11/msg00052.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.