Kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel
(NCSC-2017-0314)

low Kans high Schade
Publicatiedatum: 2 juni 2017
Gerelateerde CVE's
Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel.

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan een lokale kwaadwillende het systeem laten vastlopen en een Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving

Door een onvolledige controle op de grote van blokken in de AF_PACKET implementatie kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken.

Mogelijke oplossingen

F5

F5 heeft updates voor BIG-IP uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer informatie en voor de de beschikbaarheid van updates de volgende locatie:
https://support.f5.com/csp/article/K82224417

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3579.html

https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3580.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS en 16.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3256-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.