Kwetsbaarheid verholpen in FreeBSD (SegmentSmack)
(NCSC-2018-0701)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 9 november 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de FreeBSD kernel. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service-aanval uit te voeren. Om de aanval uit te voeren maakt de kwaadwillende gebruik van malafide TCP paketten. Tijdens de aanval moet de kwaadwillende een duplex TCP verbinding op een open poort handhaven. Dit laatste sluit het gebruik van IP-spoofing uit.

Mogelijke oplossingen

FreeBSD

De ontwikkelaars van FreeBSD hebben patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:08.tcp.asc

Juniper

Juniper heeft updates beschikbaar gesteld voor Junos om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10876

NetApp

NetApp heeft vast gesteld dat in meerdere NetApp-producten de kwetsbaarheid aanwezig is. Er zijn nog geen patches of mitigerende maatregelen beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen. NetApp heeft onderstaande pagina beschikbaar gesteld waar verdere informatie wordt gedeeld.
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20180815-0002/

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in AIX. Voor meer informatie, zie:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10737709

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.