Beschrijving

Een kwetsbaarheid in GitLab kan door een ongeautoriseerde kwaadwillende worden misbruikt om toegang te krijgen tot de broncode van projecten die alleen zichtbaar zouden moeten zijn voor teamleden. Daarnaast bevat Gitlab meerdere XSS-kwetsbaarheden welke persistent aanwezig kunnen zijn in de wiki, labels en autocompletion.Ook zijn er kwetsbaarheden aanwezig waarbij informatie van de Continuous Integration (CI) omgeving gelekt kan worden zoals CI-variabelen, tokens of CI job-informatie.

Mogelijke oplossingen

Versie 11.6.1, 11.5.6, en 11.4.13 van GitLab Community Edition (CE) en Enterprise Edition (EE) zijn beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie over de updates, zie:
https://about.gitlab.com/2018/12/31/security-release-gitlab-11-dot-6-dot-1-released/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.