Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium
(NCSC-2018-1014)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 26 november 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Google heeft versie 70.0.3538.102 uitgebracht waarbij 3 kwetsbaarheden worden verholpen in Google Chrome. Kwaadwillenden kunnen de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om onder andere een out-of-bounds-memory-read mogelijk te maken. Meer informatie over de verholpen kwetsbaarheid wordt later beschikbaar gesteld zodra meer eindgebruikers zijn voorzien van de laatste versie.

Mogelijke oplossingen

Google heeft een nieuwe versie van Chrome beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://chromereleases.googleblog.com/2018/11/stable-channel-update-for-desktop.html

Debian

Debian heeft updates van chromium beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4340

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: openSUSE 15.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-11/msg00093.html
openSUSE 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11/msg00036.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3648

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.