Kwetsbaarheid verholpen in IBM AIX
(NCSC-2017-0997)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 21 november 2017
Gerelateerde CVE's
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM AIX. IBM heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen.

Gevolgen

Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.

Beschrijving

-CVE-2017-15906
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de process_open()-functie in OpenSSH. Een kwaadwillende op afstand met gebruikersrechten kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen

IBM

IBM heeft updates uitgebracht voor IBM AIX om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie onderstaande link voor informatie:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/openssh_advisory11.asc

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.