Kwetsbaarheid verholpen in Internet Explorer
(NCSC-2018-1121)

high Kans medium Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 20 december 2018
Gerelateerde CVE's

Versie

Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11

Beschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheid verholpen in de Microsoft Scripting Engine en Internet Explorer. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker. De kwetsbaarheid is op afstand te misbruiken door het slachtoffer te bewegen een malafide website te bezoeken. Microsoft heeft aangegeven dat er actief misbruik van deze kwetsbaarheid is waargenomen.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft out-of-band updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8653

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.