Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
(NCSC-2017-0568)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 7 december 2017
Gerelateerde CVE's
Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel.

Update

De ontwikkelaars van CentOS hebben updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een lokale kwaadwillende kan mogelijk toegang verkrijgen tot gevoelige informatie.

Beschrijving

-CVE-2017-1000380
Door een kwetsbaarheid in de ALSA driver in /dev/snd/timer kan een geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk toegang verkrijgen tot gevoelige informatie die behoort tot andere gebruikers.

Mogelijke oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-December/022682.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-06/msg00076.html

Oracle

Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Linux 7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-3315.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3315

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.