Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
(NCSC-2018-0869)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 12 oktober 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid bekend geworden in de Linux-kernel. De kwetsbaarheid is een zogenaamde use-after-free waarmee een lokale kwaadwillende mogelijk verhoogde gebruikersrechten (root) kan verkrijgen. Project Zero heeft een write-up gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt. Zie voor meer informatie:
https://googleprojectzero.blogspot.com/2018/09/a-cache-invalidation-bug-in-linux.html

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/DWXTYUSIN2E6WNY6RUN3Y3JWK7QZHIRT/

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 en SUSE Linux Enterprise Server 12-LTSS. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183100-1/
SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1-LTSS:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183032-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.