Kwetsbaarheid verholpen in Linux-kernel (SegmentSmack)
(NCSC-2018-0700)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux-kernel. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service aanval uit te voeren. De kwetsbaarheid is gerelateerd aan de wijze waarop TCP-segmenten binnen de TCP/IP-stack in de Linux-kernel worden verwerkt. Om de aanval uit te voeren maakt de kwaadwillende gebruik van malafide TCP-pakketten. Tijdens de aanval moet de kwaadwillende een duplex TCP-verbinding op een open poort handhaven. Dit laatste sluit het gebruik van IP-spoofing uit. De Denial-of-Service duurt zolang de aanval loopt. De kwetsbaarheid is verschenen in Linux-kernel versie 4.9. De kwetsbaarheid wordt beschreven in de volgende berichten:
https://www.spinics.net/lists/netdev/msg514742.html

https://www.kb.cert.org/vuls/id/962459

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Linux hebben een patch beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net.git/commit/?id=1a4f14bab1868b443f0dd3c55b689a478f82e72e

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Debian 8.0:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1466-1
Debian 9.0:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4266

F5

De ontwikkelaars van F5 hebben updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer informatie:
https://support.f5.com/csp/article/K95343321

Junos OS

Juniper heeft mitigerende maatregelen gepubliceerd voor Junos. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10876

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.3
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08/msg00061.html
OpenSUSE Leap 15
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-08/msg00064.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4190.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2390
Red Hat Enterprise Linux 7
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2384

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182328-1/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Ubuntu 14.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/3741-3/
Ubuntu 16.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/3741-1/
Ubuntu 18.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/3732-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.