Kwetsbaarheid verholpen in Mailman
(NCSC-2018-0141)

medium Kans medium Schade
Versie 1.04
Publicatiedatum: 30 december 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Een kwetsbaarheid in Mailman kan door een kwaadwillende mogelijk worden misbruikt voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen

Versie 2.1.26 van Mailman is gepubliceerd om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.mail-archive.com/mailman-users@python.org/msg70478.html


Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-5950


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-03/msg00090.html


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0504Red
Hat Enterprise Linux 7
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0505


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3 en SUSE Linux Enterprise 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20184296-1/


Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3563-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.