Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Sharepoint
(NCSC-2019-0010)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 4 januari 2019
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt bezocht. Door het ontbreken van een correcte controle op de gebruikersinvoer binnen de webapplicatie, is de webapplicatie kwetsbaar voor een cross-site scripting (XSS) aanval. Hierdoor is het voor een kwaadwillende mogelijk om een gebruiker te verleiden om een geprepareerde webpagina te openen en code uit te voeren in de browser van de gebruiker. Dit stelt de kwaadwillende in staat om acties namens de gebruiker uit te voeren zoals het lezen, wijzigen en verwijderen van content namens de gebruiker.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft een update beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om de update te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates zie:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8650

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.