Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
(NCSC-2018-0614)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL waardoor het mogelijk is voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken. Dit is mogelijk voor een kwaadwillende om te misbruiken door vanuit een malafide server een heel groot priemgetal te versturen gedurende de TLS-handshake. Dit is alleen mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van op een DH(E)-gebaseerde cyphersuite.

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (jessie) en om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1449-1

F5 Networks

F5 Networks heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://support.f5.com/csp/article/K21665601

MySQL

MySQL heeft updates beschikbaar gesteld waarin een nieuwe versie van OpenSSL (1.0.2o) is opgenomen. Daarmee wordt deze kwetsbaarheid ook in MySQL verholpen. Voor meer informatie, zie:
MySQL 8.0.12:
https://lists.mysql.com/announce/1293
MySQL 5.7.23:
https://lists.mysql.com/announce/1299
MySQL 5.6.41:
https://lists.mysql.com/announce/1300

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
Leap 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00007.html
Leap 15.0 OpenSSL 1.0.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00046.html
Leap 15.0 OpenSSL 1.1:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00034.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20181887-1.html

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3692-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.