Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
(NCSC-2018-0369)

low Kans high Schade

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid in OpenSSL ontdekt waarbij het mogelijk is om de private key te reconstrueren of te herstellen.

Mogelijke oplossingen

OpenSSL heeft een patch beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.openssl.org/news/secadv/20180416.txt

AIX

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-aix-cve-2018-0737-security-bulletin/

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1449-1

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/8f353420-4197-11e8-8777-b499baebfeaf.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-09/msg00187.html
15:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00017.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4248.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie: 11:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182486-1/
12:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182492-1/

https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182928-1/
15:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182965-1/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3692-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.