Kwetsbaarheid verholpen in perl
(NCSC-2017-0521)

medium Kans medium Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 20 juni 2017
Gerelateerde CVE's
De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld om een kwetsbaarheid in perl te verhelpen.

Update

De ontwikkelaars van Fedora hebben updates uitgebracht voor Fedora 24 en 25 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om de permissies van een bestand aan te passen.

Beschrijving

-CVE-2017-6512
Er bevindt zich een race-condition in de File-Path module van perl. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het aanpassen van de permissies van een bestand.

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 7.0 (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3873

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/E33TMPD7REXUFK2ZMJPHSLZS4XYTKNPX/
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/PEFE5K4F7QWVSL3LMYPF4ZLI7IG6MVIN/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.