Kwetsbaarheid verholpen in Perl
(NCSC-2016-0029)

medium Kans low Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 22 januari 2016
Gerelateerde CVE's
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Perl. De ontwikkelaars van Perl hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 15.04 en 15.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Beschrijving

-CVE-2015-8607
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in File::
Spec::canonpath() in Perl, waardoor de functie untainted strings retourneert, ook bij tainted input. Dit effect ondermijnt taint propagation wat gebruikt wordt om te garanderen dat niet gevalideerde gebruikersinvoer niet misbruikt kan worden. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3441

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 15.04 en 15.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2878-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.