Kwetsbaarheid verholpen in Perl
(NCSC-2018-0538)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 20 juli 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Archive::
Tar-module van Perl. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat met behulp van een malafide tar-bestand een beveiligingsmaatregel te omzeilen waardoor het mogelijk wordt een directory-traversal-aanval uit te voeren . Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Perl hebben de kwetsbaarheid verholpen in de laatste versie (2.28) van de Archive::
Tar-module voor Perl. U kunt deze update ophalen via CPAN:
http://search.cpan.org/~bingos/Archive-Tar-2.28/

Debian

Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-12015

openSUSE

De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: openSUSE Leap 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00023.html
openSUSE Leap 15:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00024.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20181992-1/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3684-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.