Kwetsbaarheid verholpen in Perl
(NCSC-2016-0198)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 10 mei 2016
Gerelateerde CVE's
Er is een kwetsbaarheid in Perl verholpen.

Update

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheid verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

Beschrijving

-CVE-2016-2381
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Perl in de wijze waarop omgevingsvariabelen in %ENV worden verwerkt. Als een variabele meer dan een keer voorkomt, dan wordt de laatste waarde daarvan in %ENV opgenomen, maar getenv() geeft de eerste waarde terug. De "taint"-beveiliging van Perl is alleen van toepassing op waardes in %ENV, maar niet op de rest van de omgeving. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het omzeilen van beveiligingsmaatregelen.

Mogelijke oplossingen

Voor Perl is een source code patch beschikbaar. Voor informatie over de patch, zie:
http://perl5.git.perl.org/perl.git/commitdiff/ae37b791a73a9e78dedb89fb2429d2628cf58076

Debian

Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 7.0 (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3501

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 22 en 23. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 22:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-March/178816.html
Fedora 23:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-March/178357.html

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in perl5. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/d9f99491-1656-11e6-94fa-002590263bf5.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-03/msg00112.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2916-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.