Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL
(NCSC-2018-1009)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 9 november 2018
Gerelateerde CVE's

Versie

9.3.25 9.4.20 9.5.15 9.6.11 10.6 11.1

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL. Door middel van een speciaal geprepareerde trigger kan een kwaadwillende SQL-instructies uitvoeren met superuser-rechten wanneer een superuser pg_upgrade uitvoert tijdens een database backup/restore. De kwaadwillende moet beschikken over rechten om een trigger aan te maken op een niet-tijdelijk schema. De standaard installatie van PostgreSQL staat alle gebruikers toe om triggers aan de maken op het schema 'public'.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.postgresql.org/about/news/1905/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in postgresql. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/1c27a706-e3aa-11e8-b77a-6cc21735f730.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.