Kwetsbaarheid verholpen in Python
(NCSC-2017-1015)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 3 januari 2018
Gerelateerde CVE's
Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Python, er zijn updates gepubliceerd om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen voor Python 3.3.7 voor Fedora 27. Zie "Mogelijkeoplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of wellicht om willekeurige code uitvoeren met de rechten van de kwetsbare applicatie.

Beschrijving

-CVE-2017-1000158
Er bevindt zich een integer-overflow-kwetsbaarheid in de PyString_DecodeEscape-functie. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om een buffer-overflow te veroorzaken wat leidt tot een Denial-of-Service of wellicht tot het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de kwetsbare applicatie.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25 en 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Python 2.6:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZBZT3Q5BW65K5XBNXSH6G3GX7AXDREPF/
Python 2.7:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/SK7FMWFGIIAUTIUHVDV2SPCV7IVQLPVT/
Python 3.3.7:
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/COPRZPJQBXQTMRGWGTC5DREGQE56UP66/
Python 3.4:
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/VK7JFAXXJLVSLOHE25MJDV5DYIVIMKG2/
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZSYGJ2ZY5PZEFY32JZKCHJT7QABWISFB/
Python 3.5:
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SBSPLMVW3X66DGWNTV74N64SZI5U23VI/
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/FBN3MMAKIGRDP44VCSAXMI6ZVPXHFL7P/

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Python 2.7:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3496-1/
Python 3,4 & 3.5:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3496-3/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.