Kwetsbaarheid verholpen in sssd
(NCSC-2019-0070)

low Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 18 januari 2019
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in sssd. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van informatie van het systeem. De kwetsbaarheid wordt mogelijk gemaakt door het verkeerd configureren van een gebruikersaccount in het passwd-bestand. Zodra het gebruikersaccount is geconfigureerd zonder homefolder, wordt '/' (de root-directory) teruggekoppeld in plaats van '' (geen homedirectory).

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van SSSD hebben een patch beschikbaar gemaakt waarmee de kwetsbaarheid wordt verholpen. Zie voor meer informatie:
https://github.com/SSSD/sssd/commit/90f32399b4100ce39cf665649fde82d215e5eb49


Debian

Debian heeft updates van sssd beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1635-1

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.