Kwetsbaarheid verholpen in X.Org X server
(NCSC-2018-0963)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 12 december 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheid verhoogde rechten bemachtigen en willekeurige code uitvoeren met root-rechten.Er is exploit-code gepubliceerd voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van X.Org hebben een nieuwe versie van xorg-server beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheid is verholpen. Zie voor meer informatie:
https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2018-October/002927.html


AIX

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10742279


Debian

Debian heeft updates van xorg-server beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4328


Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/LJPSML4VDX7NY7N7NYQTBAOKMOMGUALW/


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise Server 11:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183456-1/


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3802-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.