Meerdere kwetsbaarheden in Apache Tomcat verholpen
(NCSC-2018-0663)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om systeeminformatie te verkrijgen of om middels een overflow in de UTF-8-decoder een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen

Apache

Apache heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:
http://tomcat.apache.org/security-9.html

http://tomcat.apache.org/security-8.html

http://tomcat.apache.org/security-7.html

Debian

Debian heeft updates van tomcat7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Debian 8:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1453-1
Debian 9:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4281

F5

BIG-IP van F5 is kwetsbaar voor CVE-2018-1336. F5 heeft op het moment van schrijven nog geen updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP. Meer informatie kunt u vinden op de website van F5:
https://support.f5.com/csp/article/K73008537

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/C4TFRHHMLL6LSYA5X6QP6CKDFELA5XRK/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. Naast de genoemde kwetsbaarheden is ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-8014
verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00037.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-1336
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2921.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat JBoss Server 3.1 SP3 en 5.0 SP1 en Red Hat Enterprise Linux 7. Meer informatie over deze updates en over een eventueel installatie vindt u op:
JBoss Web Server 3.1 SP 5, CVE-2018-1336:

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2700
JBoss Web Server 5 SP 1, CVE-2018-8037:

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2868
Red Hat Enterprise Linux:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2921

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 12-SP3:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182699-1/
SUSE 15:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20183011-2/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3723-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.