Meerdere kwetsbaarheden in CGI-omgevingen verholpen
(NCSC-2016-0646)

medium Kans high Schade
Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in verschillende CGI-omgevingen.

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Python. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Door deze kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken, toegang verkrijgen tot gevoelige gegevens of gegevens manipuleren.

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in verschillende CGI-omgevingen. Wanneer een client een HTTP-verzoek stuurt naar een CGI-omgeving met de "Proxy"-header in het verzoek, dan wordt de inhoud van deze header in de omgevingsvariabele HTTP_PROXY van de CGI-omgeving geplaatst. Hierdoor zal deze omgevingsvariabele voor al het uitgaande HTTP-verkeer vanuit de CGI-omgeving via deze proxy gaan. Om deze kwetsbaarheid te misbruiken dient er aan meerdere voorwaarden te worden voldaan:

-Er moet code uitgevoerd worden in een CGI-context, waardoor HTTP_PROXY een omgevingsvariabele wordt gemaakt;

-De CGI-code moet gebruikmaken van een HTTP-client die de HTTP_PROXY omgevingsvariabele gebruikt als proxy;

-Deze HTTP-client moet een HTTP-request maken binnen de CGI-code. Een kwaadwillende op afstand kan door het misbruiken van deze kwetsbaarheid mogelijk een Man-in-the-Middle-aanval uitvoeren of een Denial-of-Service veroorzaken. Deze kwetsbaarheid heeft meerdere CVE-ID's gekregen voor afzonderlijke implementaties van de kwetsbaarheid. De betreffende CVE-ID's met bijbehorende kwetsbare producten zijn:

-CVE-2016-5385:
PHP

-CVE-2016-5386:
Go

-CVE-2016-5387:
Apache HTTP Server

-CVE-2016-5388:
Apache Tomcat

-CVE-2016-1000109:
HHVM

-CVE-2016-1000110:
Python Voor meer informatie, zie:
https://httpoxy.org/

Mogelijke oplossingen

Er zijn nog geen updates beschikbaar voor alle kwetsbare producten. Als workaround wordt aangeraden om de "Proxy"-header in HTTP-verzoeken te blokkeren. Informatie over hoe dit binnen verschillende webservers te implementeren is, kunt u vinden op:
https://httpoxy.org/#fix-now

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen in httpd. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 5:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021978.html
CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021980.html
CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021979.html

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3623

Drupal

Drupal heeft versie 8.1.7 uitgebracht waarin de kwetsbaarheid is verholpen. Voor meer informatie, zie:
https://www.drupal.org/SA-CORE-2016-003

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 23 CVE-2016-5387:

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/TGNHXJJSWDXAOEYH5TMXDPQVJMQQJOAZ/
Fedora 24 CVE-2016-5387:

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/NEKZAB7MTWVSMORHTEMCQNFFMIHCYF76/
Fedora 24 CVE-2016-1000110, python2.7:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/ZUW7L4QUAC5FZ6DWR4NL7TNTEM73DQYU/
Fedora 23 CVE-2016-1000110, python3:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6VMJ4RU33NTTGOSMJJVAXI3Z5WN53DUJ/
Fedora 24 CVE-2016-1000110, python3:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/2YW45Y2P67PX7CI2K6WVFJTQTUIO452O/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates voor apache, tomcat, nginx, php, python en haproxy beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/cf0b5668-4d1b-11e6-b2ec-b499baebfeaf.html

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-5387
te verhelpen in IBM HTTP Server. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21988019

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor httpd in Red Hat Enterprise Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 5 + 6 (httpd):
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1421.html
RHEL 7 (httpd):
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1422.html
Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden in Python te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1626.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 11:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-July/002158.html
SUSE 12:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2016-July/002157.html

TYPO3

De makers van TYPO3 hebben een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-5385
te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://typo3.org/news/article/environment-variable-injection/

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.10 en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen in apache2. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3038-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.