Meerdere kwetsbaarheden in Linux kernel verholpen
(NCSC-2012-0642)

medium Kans high Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 30 november 2012
Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel die door een aanvaller misbruikt kunnen worden om gevoelige gegevens te bemachtigen of om een Denial of Service te veroorzaken.

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de volgende kwetsbaarheden te verhelpen: kwetsbaarheid CVE-2012-4565
in Ubuntu 8.04 en 10.04 en kwetsbaarheden CVE-2012-0957 en CVE-2012-4565
in Ubuntu 11.10 en 12.04.

Gevolgen

De kwetsbaarheden kunnen door een aanvaller gebruikt worden om gevoelige gegevens te bemachtigen of om een Denial of Service te veroorzaken.

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel:

-CVE-2012-0957
Er bevindt zich een stack-geheugenlek in de UNAME26 methode in de Linux kernel. Meer details over deze kwetsbaarheid zijn niet bekend gemaakt.

-CVE-2012-4508
Een kwetsbaarheid in asynchrone I/O-afhandeling maakt het voor een lokale gebruiker mogelijk om gevoelige gegevens te bemachtigen.

-CVE-2012-4565
Bij het lezen van TCP stats bij gebruik van het TCP Illinois congestion control algorithm kan een lokale gebruiker een Denial of Service op het systeem veroorzaken.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft kernel updates beschikbaar gemaakt voor Fedora 16 en 17. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-November/091110.html

https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-November/091147.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 8.04 LTS, 10.04 LTS, 11.10 en 12.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-1650-1/

http://www.ubuntu.com/usn/usn-1651-1/

http://www.ubuntu.com/usn/usn-1648-1/

http://www.ubuntu.com/usn/usn-1644-1/
Hyperlinks
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-November/091147.html

http://permalink.gmane.org/gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/90696

https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-November/091110.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.