Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL
(NCSC-2018-0309)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Een kwaadwillende kan op afstand de kwetsbaarheden misbruiken om met malafide input mogelijk een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken of om de authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen

AIX

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in AIX te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-vulnerability-in-openssl-affects-aix-cve-2018-0739/

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4158

https://www.debian.org/security/2018/dsa-4157

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 26:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/GFLOEWICGX6YZKDHXLLN67J6EYV4UAS5/
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/7RTNXPR33JHCRPLE5DTCH3PAOOUHAYXG/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/b7cff5a9-31cc-11e8-8f07-b499baebfeaf.html

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Rational ClearCase, IBM Rational ClearQuest en IBM Spectrum Protect. Meer informatie over deze updates vindt u op:
IBM Rational ClearCase:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717211
IBM Rational ClearQuest:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10718373
IBM Spectrum Protect:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717409

OpenSSL

OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.openssl.org/news/secadv/20180327.txt

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-04/msg00027.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-4228.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0998

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739
te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-April/003886.html

Symantec Network Protection

Symantec heeft een volledige lijst beschikbaar gesteld van de individuele producten uit het Symantec Network Protection pakket die kwetsbaar zijn met de daarbij behorende mogelijke oplossingen. Voor meer informatie zie:
https://www.symantec.com/security-center/network-protection-security-advisories/SA166

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0739
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3611-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.