Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in scp-functionaliteit
(NCSC-2019-0046)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 16 januari 2019

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de scp-client functionaliteit in populaire software zoals OpenSSH, Putty en WinSCP. Hierdoor is het mogelijk voor een malafide scp systeem om bestanden extra te overschrijven op het client-systeem wanneer de gebruiker bestanden download. Er wordt aangegeven dat wanneer het malafide scp-systeem het .bash_aliases overschrijft op het client systeem met malafide content dan is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met de gebruikersrechten van het slachtoffer.De kwetsbaarheden zijn gerelateerd aan het feit dat de scp-clients niet valideren wat de bestandsnaam of directorynaam is die wordt ontvangen van de server. Tevens wordt er aangegeven dat er binnenkort een Proof-of-Concept gepubliceerd zal worden.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-20685
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/7BTRTRMCMO3OAWZ473K42G6BN2SJWZXG/
Hyperlinks
https://sintonen.fi/advisories/scp-client-multiple-vulnerabilities.txt

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.