Versie

<= 2018.011.20063 <= 2017.011.30102 <= 2015.006.30452

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden in Adobe Acrobat Reader verholpen. De kwetsbaarheden maakten het voor een kwaadwillende mogelijk om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen of om toegang te verkrijgen tot systeem-informatie. De kwetsbaarheden zijn op afstand te misbruiken wanneer de kwaadwillende een gebruiker kan overtuigen om een malafide PDF-bestand te openen. De kwetsbaarheden die zijn geclassificeerd als Out-of-bounds-write-kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden om willekeurige code uit te voeren, worden door Adobe ingeschaald als 'critical'.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Adobe hebben updates beschikbaar gesteld voor Adobe Reader om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb18-30.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.