Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP server
(NCSC-2017-0563)

medium Kans high Schade
Er zijn meerdere kwetsbaarheden in Apache httpd server verholpen waarmee een aanvaller mogelijk een Denial-of-Service kan veroorzaken of authenticatiemaatregelen kan omzeilen.

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates uitgebracht voor SUSE Linux Enterprise 11-SP4 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-3167, CVE-2017-3169, CVE-2017-7668 en CVE-2017-7679
te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Als gevolg van de kwetsbaarheden kan een aanvaller mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken of authenticatiemaatregelen omzeilen.

Beschrijving

-CVE-2017-3167
Als gevolg van een kwetsbaarheid in de ap_get_basic_auth_pw-functie is het voor een aanvaller mogelijk om authenticatiemaatregelen te omzeilen.

-CVE-2017-3169
Er is een null pointer dereference kwetsbaarheid ontdekt in mod_ssl. Dit kan mogelijk misbruikt worden om een Denial-of-Service te veroorzaken.

-CVE-2017-7659
Er is een null pointer dereference kwetsbaarheid ontdekt in mod_http2. Dit kan mogelijk misbruikt worden om een Denial-of-Service te veroorzaken.

-CVE-2017-7668
Als gevolg van een kwetsbaarheid in de ap_find_token-functie kan een segmentation fault optreden. Hierdoor kan een aanvaller mogelijk een Denial-of-Service veroorzaken.

-CVE-2017-7679
Een kwetsbaarheid in mod_mime maakt het mogelijk om een Denial-of-Service te veroorzaken. Een aanvaller kan deze kwetsbaarheid misbruiken met behulp van een malafide Content-Type response header.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Apache hebben Apache httpd server 2.4.26 uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie hierover treft u aan op de volgende locatie:
http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2017-August/022518.html

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3896

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-3169
verhelpen in F5 BIG-IP. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
https://support.f5.com/csp/article/K83043359

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/W7N2NEO2YGH45YJDBV7K2CCEF5LUMBKB/
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/T5OCNPRR7PTGFKVGZGDQIFDT3R2ZLA2C/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in apache 2.4. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.vuxml.org/freebsd/0c2db2aa-5584-11e7-9a7d-b499baebfeaf.html

IBM

IBM heeft updates uitgebracht voor alle versies van Websphere Application Server om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-7679, CVE-2017-7668 en CVE-2017-3167
te verhelpen in de HTTP Server. Zie onderstaande link voor informatie:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22005280

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-07/msg00032.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
Oracle Linux 6:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2478.html
Oracle Linux 7:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2017-2479.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2478
Red Hat 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2479

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerken CVE-2017-3167, CVE-2017-3169 en CVE-2017-7679
te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP2. Tevens zijn er updates om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-3167, CVE-2017-3169, CVE-2017-7668 en CVE-2017-7679
te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20172907-1/
SUSE Linux Enterprise 12-SP2:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-June/002991.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 16.10 en 17.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: 12.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3373-1/
14.04 LTS, 16.04 LTS, 16.10 en 17.04:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3340-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.