Meerdere kwetsbaarheden verholpen in BIND
(NCSC-2016-0091)

medium Kans high Schade
Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in BIND.

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE ID CVE-2015-8704
te verhelpen voor BIG-IP. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving

-CVE-2015-5477
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de afhandeling van TKEY queries door BIND. Een kwaadwillende op afstand kan met een speciaal geprepareerd packet een Denial-of-Service veroorzaken.

-CVE-2015-5722
Door een op afstand te activeren "assert" testfunctie in buffer.c van BIND onstaat een Denial-of-Service kwetsbaarheid. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken door een query te gebruiken waarmee de server informatie van een zone ontvangt met een malafide key. Hierdoor kan mogelijk een Denial-of-Service worden veroorzaakt.

-CVE-2015-8000
Een fout in het parsen van binnenkomende responses staat toe dat sommige records met een onjuiste class worden geaccepteerd door BIND, in plaats van te worden geweigerd. Dit kan leiden tot een falende REQUIRE assertion als deze records worden ge-cached, met een weigering van nieuwe clients als gevolg. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service aanval uit te voeren tegen een kwetsbaar systeem dat recursive queries uitvoert.

-CVE-2015-8704
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in ISC BIND waardoor een kwaadwillende mogelijk een Denial-of-Service kan uitvoeren. De kwetsbaarheid bestaat door een buffer size check, bedoeld voor bescherming tegen overflows, waarin een INSIST instructie faalt in apl_42.c bij het verwerken van malafide string operaties.

-CVE-2014-8500
De kwetsbaarheid in ISC BIND (versie 9.0x tot 9.8.x, 9.9.0 tot 9.9.6, en 9.10.0 tot 9.10.1) stelt een kwaadwillende mogelijk op afstand in staat om een Denial-of-Service (DoS) aanval uit te voeren, middels een groot of oneindig aantal referrals.

Mogelijke oplossingen

BIG-IP

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie, voor informatie: CVE-2015-5722:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/17000/100/sol17181.html
CVE-2015-8000:

https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/34/sol34250741.html
CVE-2015-8704:

https://support.f5.com/csp/article/K53445000

HP

HP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-8000 en CVE-2015-8704
te verhelpen in BIND voor HP-UX en CVE-ID CVE-2015-5477 en CVE-2015-5722
te verhelpen in HPE NonStop. Voor meer informatie, zie:
HP-UX (CVE-2015-8000 en CVE-2015-8704)
https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05019901
HPE NonStop (CVE-2015-5477 en CVE-2015-5722)
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?calledBy=&docId=emr_na-c05095918&docLocale=en_US

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM AIX om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-8000 en CVE-2015-8704
te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van IBM. Voor meer informatie, zie: CVE-2015-8000:

http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/bind_advisory10.asc
CVE-2015-8704:

https://www-304.ibm.com/connections/blogs/PSIRT/entry/ibm_security_bulletin_ibm_vulnerability_in_bind_affects_aix_cve_2015_8704?lang=en_us

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 6 (CVE-2015-5477, CVE-2015-5722, CVE-2015-8000):
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0079.html
RHEL 6 AUS:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0078.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-5477, CVE-2015-5722, CVE-2015-8000 en CVE-2015-8704
te verhelpen in SUSE 10. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-01/msg00033.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.