Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Cacti
(NCSC-2019-0066)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 17 januari 2019

Beschrijving

Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het omzeilen van een beveiligingsmaatregel of voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een XSS-aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Cacti hebben versie 1.2.0 uitgebracht waarin de kwetsbaarheden worden verholpen. Zie voor meer informatie:
https://www.cacti.net/release_notes.php?version=1.2.0

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.