Meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClamAV
(NCSC-2018-0898)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClamAV waardoor het voor een kwaadwillende op afstand mogelijk was om een Denial-of-Service te veroorzaken door het versturen van malafide bestanden. Tevens zijn er meerdere kwetsbaarheden verholpen in libmspack, waar ClamAV gebruik van maakt. Hierdoor was het mogelijk om een Denial-of-Service te veroorzaken of om mogelijk willekeurige code uit te voeren door het versturen van een malafide CHM-bestand.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van ClamAV hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://blog.clamav.net/2018/10/clamav-01002-has-been-released.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 15.0:
Kenmerken: CVE-2018-14680, CVE-2018-14681 en CVE-2018-14682

https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-10/msg00047.html
OpenSUSE Leap 42.3:
Kenmerken: CVE-2018-14680
CVE-2018-14681
CVE-2018-14682 en CVE-2018-15378

https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-10/msg00075.html

Red Hat

Red Hat heeft updates voor libmspack beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3327

Ubuntu

Canonical heeft updates voor ClamAV en libmspack beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: CVE-2018-14679, CVE-2018-14680, CVE-2018-14681 en CVE-2018-14682:

https://usn.ubuntu.com/3728-2/
CVE-2018-15378:

https://usn.ubuntu.com/3789-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.