Meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Debian Linux-kernel
(NCSC-2018-0880)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Linux-kernel voor Debian Linux. De kwetsbaarheden maakten het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken, om gevoelige informatie te achterhalen, om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechte of om verhoogde rechten te verkrijgen. De meeste kwetsbaarheden zijn alleen lokaal te misbruiken door een geautoriseerde kwaadwillende. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-9363, die gerelateerd is aan de Bluetooth HIDP implementatie, is te misbruiken door een kwaadwillende die in de nabijheid is van het kwetsbare systeem. Tevens bevindt zich een ernstige kwetsbaarheid in de iSCSI target-code. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende op afstand om een Denial-of-Service te veroorzaken of om inzicht te krijgen in de data die is verstuurd naar het iSCI apparaat indien de persoon zich in hetzelfde netwerk bevindt.

Mogelijke oplossingen

Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4308

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.