Meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel
(NCSC-2017-0679)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 26 juli 2017
Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving

-CVE-2014-9900
Door een onvolledig geïnitialiseerd gegevensstructuur in de wake-on-lan functionaliteit kan een lokale kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige informatie uit het kernel geheugen.

-CVE-2015-8944
Door onvolledige toegangscontrole op /proc/iomem kan een lokale kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige informatie uit het kernel geheugen.

-CVE-2017-1000380
Door een race conditie in de ALSA functionaliteit kan een lokale kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige informatie uit het kernel geheugen.

-CVE-2017-7346
Door incorrecte validatie van ioctl parameters in de driver voor virtuele VMware GPU`s kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-service (kernel crash) veroorzaken.

-CVE-2017-9150
Door een kwetsbaarheid in de print_bpf_insn functie van BPF kan een lokale kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige informatie uit het kernel geheugen.

-CVE-2017-9605
Door een onvolledig geïnitialiseerd gegevensstructuur in de driver voor virtuele VMware GPU`s kan een lokale kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige informatie uit het kernel geheugen.

Mogelijke oplossingen

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Ubuntu 14.04 LTS HWE en 16.04 LTS. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Ubuntu 16.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3364-1/
Ubuntu 14.04 LTS Xenial HWE:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3364-2/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.