Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript
(NCSC-2018-1046)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 18 december 2018

Beschrijving

Artiflex heeft updates uitgebracht die een aantal kwetsbaarheden in Ghostscript verhelpen. Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende code uitvoeren onder de rechten van het ghostscript process. Binnen een printer of printserver die gebruik maakt van dit product kan deze kwetsbaarheid mogelijk op afstand misbruikt.

Mogelijke oplossingen

Artiflex heeft een update beschikbaar gemaakt, Zie voor meer informatie:
https://www.ghostscript.com/doc/9.26/History9.htm#Version9.26


Debian

Debian heeft updates van Ghostscript beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4346


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00038.htmlOpenSUSE
Leap 15:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00037.html


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-19409
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3834


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3831-1/
Hyperlinks
http://git.ghostscript.com/?p=ghostpdl.git;a=commit;h=67d760ab775dae4efe803b5944b0439aa3c0b04a

http://git.ghostscript.com/?p=ghostpdl.git;a=commit;h=ef252e7dc214bcbd9a2539216aab9202848602bb

http://git.ghostscript.com/?p=ghostpdl.git;a=commit;h=3005fcb9bb160af199e761e03bc70a9f249a987e

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-19475

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-19477

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-19476

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.