Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Juniper Junos OS
(NCSC-2019-0031)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 10 januari 2019
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Juniper Junos OS. Door deze kwetsbaarheden is het mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om een Denial-of-Service te veroorzaken. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2015-1283
kan tevens wellicht leiden tot een andere, ongespecificeerde impact. De kwetsbaarheden zijn ontstaan door een fout in de expat XML processing library van Juniper Junos OS en door een fout in de BPG flowspec configuratie.

Mogelijke oplossingen

Juniper heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie: CVE-2019-0003:

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10902CVE-2015-1283:

https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10904Daarnaast
zijn er meerdere mitigerende maatregelen mogelijk. Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0003
is het mogelijk om de kwetsbaarheid te mitigeren door BGP flowspec uit te schakelen. Voor de andere kwetsbaarheid wordt geadviseerd om geen XML-bestanden te verwerken van onbetrouwbare bronnen.

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.