Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Juniper Junos Space. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken, om toegang te verkrijgen tot systeem-informatie, om willekeurige code uit te voeren of om verhoogde rechten te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-1126
heeft de hoogte CVSS-score van 9.8. Dit houdt in dat deze kwetsbaarheid door een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand is te misbruiken waardoor het mogelijk is om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. De patches bevatten tevens updates voor de SegmentSmack en FragmentSmack kwetsbaarheden waar eerder over is gecommuniceerd.

Mogelijke oplossingen

Juniper heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10917

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.