Meerdere kwetsbaarheden verholpen in librsvg2
(NCSC-2015-1083)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 22 december 2015
Gerelateerde CVE's
Er zijn meerdere kwetsbaarheden gevonden in GNOME librsvg2. De kwetsbaarheden zijn verholpen middels source-code patches. Er zijn nog geen updates beschikbaar voor distributies.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met de rechten van de gebruiker.

Beschrijving

-CVE-2015-7558
Er bevindt zich een stack exhaustion kwetsbaarheid in librsvg2 door een cyclische afhankelijkheid. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service aanval uit te voeren op de applicatie. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende een gebruiker verleiden om een malafide SVG bestand te openen.

-CVE-2015-7557
Er bevindt zich een out-of-band heap read kwetsbaarheid in librsvg2. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie. De kwetsbaarheid bestaat doordat librsvg2 ervan uitgaat dat lijsten van punten (points) altijd bestaan uit 'x,y' paren. Het was mogelijk om het laatste y coördinaat op te vragen, ook als deze niet beschikbaar was. Dit resulteerde in foutieve out-of-bounds array read. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende een gebruiker verleiden om een malafide SVG bestand te openen.

Mogelijke oplossingen

Er zijn nog geen package updates beschikbaar. De kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-7558
is verholpen in versie 2.40.12. Er is een source-code patch beschikbaar op de git-pagina van GNOME librsvg om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-7557
te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://git.gnome.org/browse/librsvg/commit/rsvg-shapes.c?id=40af93e6eb1c94b90c3b9a0b87e0840e126bb8df

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.