Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibVNCServer
(NCSC-2019-0036)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in LibVNCServer. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker of om informatie van het systeem te bemachtigen of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen

Red Hat

Red Hat heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-15127
te verhelpen voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze update installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze update en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0059


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12-SP3 en SUSE 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2019/suse-su-20190060-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.