Meerdere kwetsbaarheden verholpen in McAfee Agent
(NCSC-2018-1102)

low Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 13 december 2018

Versie

5.5.1 5.5.0 5.0.x

Beschrijving

Een kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheden verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem, informatie verkrijgen van het systeem, willekeurige code uitvoeren onder de rechten van een gebruiker of het veroorzaken van een Denial-of-Service. De kwetsbaarheid die een Denial-of-Service mogelijk maakt, kan vanaf afstand misbruikt worden.

Mogelijke oplossingen

McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen en heeft mitigerende maatregelen gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: CVE-2018-6703:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10258CVE-2018-6704:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10259CVE-2018-6705,
CVE-2018-6706 en CVE-2018-6707:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10260

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.