Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox. Deze kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken, beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om wellicht willekeurige code uit te voeren. De twee kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12388 en CVE-2018-12390
zijn beoordeeld als 'critical'. Deze zijn gerelateerd aan bugs die memory-corruptie veroorzaken, Mozilla geeft aan dat deze bugs wellicht gebruikt kunnen worden om willekeurige code op afstand uit te voeren. Deze kwetsbaarheid zou dan misbruikt kunnen worden door een kwaadwillende door een gebruiker te overtuigen om een malafide pagina te openen.

Mogelijke oplossingen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
Firefox:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-26/
Firefox (ESR):
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-27/
Thunderbird 60.3:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-28/#CVE-2018-12391

Debian

Debian heeft updates van Firefox-esr en Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-12389, CVE-2018-12390, CVE-2018-12392, CVE-2018-12393, CVE-2018-12395, CVE-2018-12396 en CVE-2018-12397
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Firefox-esr:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4324
Thunderbird:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4337

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/ONIA2JU3CAI24LWFYVQNHJ22GPS2EUPJ/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.vuxml.org/freebsd/7c3a02b9-3273-4426-a0ba-f90fad2ff72e.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-12389, CVE-2018-12390, CVE-2018-12392, CVE-2018-12393, CVE-2018-12395, CVE-2018-12396 en CVE-2018-12397
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-10/msg00063.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-12389, CVE-2018-12390, CVE-2018-12392, CVE-2018-12393, CVE-2018-12395, CVE-2018-12396 en CVE-2018-12397
te verhelpen in Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3005.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-12389, CVE-2018-12390, CVE-2018-12392, CVE-2018-12393, CVE-2018-12395, CVE-2018-12396 en CVE-2018-12397
te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3006
Red Hat Enterprise Linux 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3005

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3801-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.